Standardi upravljanja

ISO 9001:2008

ISO 9001 je osnovna i najraširenija međunarodna norma za sustave poslovnog upravljanja, koja utvrđuje zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom te obuhvaća i kontrolira procese unutar organizacije u kojima nastaje proizvod. Usklađenost našeg sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme prvi je put potvrđena 2001. godine. Višekratno obnavljanje certifikata dokaz je stalnog unapređenja procesa rada i učinkovitosti sustava.

ISO 14001:2004

U cilju nadzora utjecaja djelatnosti i proizvodnog procesa na okoliš i prirodne resurse, 2013. godine uveli smo sustav upravljanja zaštitom okoliša. Unutar procesa rada prepoznali smo i utvrdili bitne aspekte okoliša kojima upravljamo te provodimo aktivnosti kako bismo svoj utjecaj na okoliš maksimalno ublažili i preventivno djelovali u svrhu sprječavanja mogućih onečišćenja. Certifikat ISO 14001:2004 potvrda je naše ekološke osviještenosti.

FSC®CoC

Ponosni smo vlasnik certifikata FSC®CoC (Forest Stewardship Council – „Chain of Custody“), čime smo prihvatili obvezu izrade tiskarskih proizvoda prema načelima održivog razvoja u gospodarenju šumama. U procesu izrade proizvoda koji nosi FSC oznaku obvezni smo osigurati sljedivost dokumentacije u dokazivanju podrijetla proizvoda, od nabave FSC sirovina do tiska i isporuke gotovih FSC proizvoda i time potvrđujemo svoju odgovornost u proizvodnom lancu vezano uz brigu o okolišu i očuvanju prirodnih resursa.

OHSAS 18001:2007

U organizaciji rada posebni značaj pridajemo sigurnosti na radu zaposlenika i zaštiti njihovog zdravlja. Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu implementirali smo i certificirali sukladno normi OHSAS 18001:2007 kako bismo smanjili rizike bolesti i ozljeda na radu zaposlenika te promicali kvalitetu radnog okoliša, poboljšavajući time radnu učinkovitost.