Otprema

Otprema je posljednja faza na putu tiskovina do kupca. U suradnji s našim partnerskim prijevoznicima gotove proizvode dostavljamo u dogovorenom roku na željene adrese diljem svijeta.

Dorada i uvez

Grafička priprema