Standardi upravljanja

ISO 9001:2015

ISO 9001 je osnovna i najraširenija međunarodna norma za sustave poslovnog upravljanja, koja utvrđuje zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom te obuhvaća i kontrolira procese unutar organizacije u kojima nastaje proizvod. Usklađenost našeg sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme prvi je put potvrđena 2001. godine. Višekratno obnavljanje certifikata dokaz je stalnog unapređenja procesa rada i učinkovitosti sustava.

ISO 14001:2015

U cilju nadzora utjecaja djelatnosti i proizvodnog procesa na okoliš i prirodne resurse, 2013. godine uveli smo sustav upravljanja zaštitom okoliša. Unutar procesa rada prepoznali smo i utvrdili bitne aspekte okoliša kojima upravljamo te provodimo aktivnosti kako bismo svoj utjecaj na okoliš maksimalno ublažili i preventivno djelovali u svrhu sprječavanja mogućih onečišćenja. Certifikat ISO 14001:2015 potvrda je naše ekološke osviještenosti.

FOGRA PSO (ISO 12647-2)

PSO (Process Standard Offset) je međunarodno priznati standard, razvijen u suradnji Fogre, njemačkog Instituta za istraživanje grafičke tehnologije, i njemačkog Saveza za tisak i medije (BvDM). Temelji se na odredbama ISO 12467-2 te propisuje kvalitetu cjelokupnog postupka tiskarske proizvodnje - od izrade datoteka pripreme za tisak, probnih otisaka i tiskovnih formi, do tiska i gotovog tiskarskog proizvoda. Jamči visoku kvalitetu otiska i stabilnost proizvodnje. GZH je certificiran prema PSO od 2017. godine.

FSC®CoC

Ponosni smo vlasnik certifikata FSC®CoC (Forest Stewardship Council – „Chain of Custody“), čime smo prihvatili obvezu izrade tiskarskih proizvoda prema načelima održivog razvoja u gospodarenju šumama. U procesu izrade proizvoda koji nosi FSC® oznaku obvezni smo osigurati sljedivost dokumentacije u dokazivanju podrijetla proizvoda, od nabave FSC® sirovina do tiska i isporuke gotovih FSC® proizvoda i time potvrđujemo svoju odgovornost u proizvodnom lancu vezano uz brigu o okolišu i očuvanju prirodnih resursa.

ISO 45001:2018

U organizaciji rada posebni značaj pridajemo sigurnosti na radu zaposlenika i zaštiti njihovog zdravlja. Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu implementirali smo i certificirali sukladno normi ISO 45001:2018 kako bismo smanjili rizike bolesti i ozljeda na radu zaposlenika te promicali kvalitetu radnog okoliša, poboljšavajući time radnu učinkovitost.

SMETA 4-PILLAR

SMETA je akronim od Sedex Membership Ethical Trade Audit. Članovi Sedexa su certifikacijske kuće, komercijalne tvrtke, kao i nevladine organizacije, koje su razvile metodologiju auditiranja etičkih načela poslovanja, uključujući prava radnika, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i poslovnu etiku. GZH je uspješno zadovoljio taj audit te potvrdio poslovanje sukladno najvišim etičkim zahtjevima, čime se pridružio velikim svjetskim tvrtkama, kao što su Coca Cola, Pepsi Cola, Nestle, Disney, Unilever i brojne druge.

ClimatePartner

U suradnji s ClimatePartner organizacijom svojim klijentima na njihov zahtjev možemo ponuditi izradu klimatski neutralnih proizvoda. U tom je slučaju prvi korak izračun ugljičnog otiska njihovog tiskarskog proizvoda, odnosno kalkulacija emisija štetnih plinova (CO2, CH4, N2O…). Izračunati ugljični otisak za taj proizvod klijent kompenzira ulaganjem u razne projekte zaštite klime tvrtke ClimatePartner, koje može izabrati iz njihovog portfelja, a koji su međunarodno certificirani. Klijent o tome dobiva potvrdu, a mi označujemo njegov proizvod Climate Neutral logom tvrtke ClimatePartner, koji uključuje jedinstveni ID broj, prema kojem se može pratiti kroz koji je projekt izvršena kompenzacija štetnih emisija.